Aktuelt

Medlemsemblem !

På baggrund af at Helgolands Lauget fik tildelt penge fra Kong Olav den V´s Fond, er det blevet mulig at få fremstillet Helgolands Laugets eget Medlems emblem.

Med det nye Medlems Emblem har Helgolands Lauget fået sin eget logo og der med idenditet.  


1. Venstre side af emblemet fortæller om Slaget ved Helgoland (fregatten) over Dannebrog


2. Højre side mindeparken i Kristiansand (Vestre kirkegård) over det Norges flag


3. Den fælles himmel og mindestenen i centrum, for de 18 faldene orlogsmænd (20)


4. De to levende nationale flag, der markerer, at vi er et dansk norsk Laug


5. 1864 er året for Helgolands Slaget


6. Det hele omkranset af et tovværk, der binder Norge og Danmark sammen i denne sag.Fane indviet !


I forbindelse med Laugsforsamlingen den 15.september, blev vor nye Dannebrogs Fane indviet. Det blev højtideligt udført ved at der blevet symbolsk slået tre søm i Fanen. De tre søm bliver slået i for Dronningen - for Fædrelandet og for Helgolands Lauget.

For Dronningen slog Formanden for Danmarks Samfundet Erik Fage Petersen det første søm i. For Fædrelandet slog tidligere Oldermand i Lauget Klaus Sabroe Larsen det andet søm i. For Helgolands Lauget slog tidligere skriver for Lauget Per Kjell Kristiansen det treje søm i.

Der er billeder af Fane indvielsen under billede afsnittet.   

God nyhed !


Den 21. august fik vi i Helgolands Lauget den glædelig besked at Kong Olav den V´s Fond havde besluttet at tildele os et beløb til vores projekter, det er et godt skridt på vejen til at vi kan få gennemført nogle af vore ønsker. En stor tak til bestyrelsen for Kong Olav den V´s Fond.


Vi vil nu søge andre fonde så vi kan komme helt i mål med vor ønsker.   

Der arbejdes fortsat på at skaffe midler til 


  1. Udgivelse af et hæfte/bog om slaget ved Helgoland og de begivendheder, der fulgte i Kristiansand og Danmark
  2. Et mindesmærke for de faldene ved Helgolands Slaget.


1. Udgivelse af et hæfte/bog om slaget ved Helgoland og de begivenheder, der fulgte i Kristiansand og Danmark.


Vi efterlyser notater – øjenvidne beretninger -  historier og evt. effekter fra slaget ved Helgoland den 9. maj 1864, samt tiden i Kristiansand hvor de tre skibe ( Fregatterne ”Niels Juhl” - ”Jylland” og korvetten ”Heimdal”) ankom den 11. maj 1864 og i landsatte de sårede og begravede de død. Også beretningen om ankomsten til København, har interesse.


Hvorfor nu det? Jo vi i ”Helgolands Lauget” vil gerne prøve samle alt det materiale der er muligt at få fra Slaget ved Helgoland, så vi kan samle det og udgive et hæfte eller måske en bog, for at sikre historien for kommende generationer.


Evt. effekter vil vi gerne have billeder af, eller vi kan selv komme og fotografere det.   


Vi efterlyser også familier til dem der var med på de tre skibe, og som måske ligger inde med historier og billeder fra deres slægtninge, som var med. Intet er for småt, selv en lille historie er guld værd, når det hele bliver samlet. Så kom endelig frem med jeres historie.


Vi kan kontaktes på mail : helgolandslauget@gmail.com

På telefon: 7472 4043 eller mobil 2248 8843

 

Vi i Helgolands Lauget håb at høre fra mange.


Når vi har samlet en passende mængde materiale, vil det blive bearbejdet og sammenskrevet professionelt af historiekyndige inden det går til trykning.


Der søges midler i forskellige fonde til dette projekt.
2. Et mindesmærke, som opstilles ved Fregatten Jylland


Der er aldrig i Danmark opsat et samlet mindesmærke over de 18 faldne ved Helgolandsslaget.


På baggrund af det har vi spurgt Fregatinstitutionen (Fregatten Jylland) om tilladelse til opsætning af et mindesmærke ved Fregatten.


Vi har fået et positivt svar og er nu gået i gang på to fronter, idet vi sideløbende med at der søges midler har en kontakt til Design Højskolen i Højer, som har påtaget sig opgaven med at udarbejde et forslag til mindesmærke.