Billeder

Billederne på denne side er taget af Per Kristian Olsen (pko)

og af Per Dichmann Hansen (pdh)

Vi skal gøre opmærksom på at der er © på alle billederne

Helgolands Lauget takker Arne Petersen for vel udført arbejde som Skriver for Lauget. Arne Petersen har også været en stor hjælp til at få forbindelsen mellem Marinehjemmeværnet og Helgolands Lauget op at stå.

Per Kjell Kristiansen er Helgolands Laugets, medstifter i 1996, og har i mange år været Skriver, og samlet et uvurdeligt historisk materiale om Lauget fra starten i 1996.

Per Kjell har altid været et meget aktiv medlem og en god ambassadør for Lauget. Stor tak til Per Kjell 

Den nye Dannebrogs Fane præsenteres og udruldes.

Fanen indvies ved at der i slåes tre søm for Dronningen, Fædrelandet og Helgolands Lauget.

Første søm slåes i af Erik Fage Petersen

Andet søm slåes i af Klaus Sabroe Larsen

Tredje søm slåes i af Per Kjell Kristiansen

Viggo har skrevet Helgolands Laugets kampsang, som her fremføres for første gang af de fem gæve gutter fra Kristiansand.

Per Kjell - Ove Sten - Viggo - Odd - Arne

Godt gået !

Selskabet lytter til Oldermandens tale !

Billeder fra Kristiansand d. 7. maj 2018

                                                                                                               Billeder fra Kristiansand d. 8. maj 2018

Afgivelse af salut for Norges befrielse

foto pdh

Hyggelig samvær på terrassen ved Kristiansand orlogsstue

foto pko

Billeder fra Kristiansand d. 9. maj 2018

Mindehøjtideligheden på Vestre Kirkegård

foto pko + pdh

Honnør for de faldne

foto pdh

Sten med navne på de 18 faldne

foto pdh