Historien

Denne side vil løbende blive udbygget med historiske dokumenter

Nuværende materiale:

Krigen i 1864 - set fra Rømø

Uddrag af Anders Jensen Lønborgs dagbog (Ny historie den 3.10.2018)

Hans Christian Holm Bjørnssens brev

Link til en beskrivelse af hele forløbet omkring slaget ved Helgoland